4. טיפול במצוקות השכונה

[ ח ' שבט תש " א – 5 . 2 . 1941 ] [ עמ ' 294 - 292 ] [ יום ] ד ' , ח ' שבט תש " א , -5 2 - 41 האדון אוסטר , סגן ראש עיריית ירושלים הלכתי לעירייה לסגן ראש עיריית ירושלים , מר ד ' [ דניאל ] אוסטר , בנידון המכתב ששלחתי ביום ד ' , א ' שבט לקבוע לי ריאיון [ ... ] , וקיבלתי תשובה ממנו על ידי השוויש [ האחראי ] הממונה על הניקיון בשכונת בית ישראל , שיחכה לי בעירייה ביום ד ' , ח ' שבט , 5 - 2 - 41 בין השעות . 1 : 00 - 12 : 00 באתי בעירייה בשעה 14 : 00 - 12 : 00 בצהריים . תכף נכנס השמש היהודי מר שמואל ואמר לאדון ד ' אוסטר שהמוכתר בא . האדון אוסטר אמר תכף שאכנס וקיבל אותי בסבר פנים יפות עד מאוד והתנצל במילים אחדות , שלא הייתה לו שום כוונה לפגוע במה שלא קיבל אותי , וגם אני אמרתי לו דברים אחדים והתנצלתי לפניו . אחר כך אמר שהכול בסדר גמור והכול יבוא בשלום , וניגש לעניינים , לסדר היום . מקודם צלצל עם הפעמון , נכנס תכף השמש ואמר לו להביא קפה ערבי לכבד , ובאמת נתן לי כבוד גדול , והתחלנו לגשת לעניין : א ( שאלת הכבישים ב ( שמות לרחובות ג ( תיעול מי גשמים ד ( מינוי מכריז רשמי יהודי במקום המכריז הערבי . ( א...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן