3. חסד של אמת

[ מנחם – אב אלול ת " ש - אוגוסט – ספטמבר 1940 ] [ תעודה , 455 עמ ' 253 - 251 ] 23 [ יום ] ב ' , כ " ב מנחם אב [ ת " ש ] [ 26 . 8 . 1940 ] משטרת מאה שערים ( בנידון איש שתלה את עצמו בביתו ) בשעה 11 : 45 עברתי על יד בית מרקחת מרכזי רח ' בני ציון [ כיום רחוב בית ישראל ] ובעל בית המרקחת אמר לי שאיש אחד תלה את עצמו . שם ישב במרקחת בעל החצר , ר ' מרדכי חיים אליהו ) ספרדי עם זקן ארוך ( , ואמר לי גם הוא שהקצין קרא אותו . הלכנו שנינו במשטרה . הקצין רבינוביץ ' מסר לידי את הידית מהבית ואמר לי שהוא מוסר לי את זה היות שזה שתלה את עצמו אין לו שום יורשים . על כן צריכים לדאוג שימכרו את כל החפצים , אבל קודם לעשות רשימה מכל החפצים שנמצאים בביתו של התלוי בשלוש העתקות : א ( למסור למשטרה ב ( למסור לבעל הבית ג ( שיישאר אצלי ) בזה נגמר לעת עתה ( . בשעה 12 : 45 בצהריים הלכתי אני ובני , חיים מנחם , והבעל בית ועשינו יחד רשימה מכל החפצים והמטלטלים , מה שבמטבח ומה שבבית . עשיתי שלוש העתקות , אחד מסרתי למשטרה לקצין רבינוביץ ' , אחד מסרתי לבעל הבית ואחד נשאר אצלי . לפי הערך של כל החפצים שוויים 51 בעקבות סיפוחה של או...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן