2. הרישומים הראשונים ביומן

[ סיוון תרצ " ח - אייר ת " ש – יוני 1938 ו - מאי 1940 ] [ עמ ' 5 - 2 ] חודש סיוון תרצ " ח [ יוני 1938 ] עונש קיבוצי על שכונת בית ישראל הרגו ערבים אחדים , וגם יהודים נפצעו והממשלה הטילה עונש קיבוצי בסך --- על שכונות בית ישראל גוש [ ים ] , 88 - 87 - 86 מבן 20 שנה ומעלה זכרים , רק מי שנתתי תעודת עניות , אותו פטרו . נתתי בערך 285 תעודות ופטרו אותם . יום ד ' , א ' חשוון תרצ " ט , -26 10 - 1938 ערבות לבית המשפט אסרו את בן אחותי מר ... שגנב כלים מקליה [ מהמלון ] , מים המלח ונקנס בארבעים לא "י [ לירות ארץ ישראליות ] קנס וערבות להתנהגות טובה בסך חמישים לא " י לשנה אחת . 18 תחנת מאה שערים הייתה תחנת משטרה קטנה , ששכנה בתחילה ב " בתי פרלמן " ברחוב אדמון , 11 בקומה הראשונה של המבנה . במפה משנת 1 : 1 , 250 ) 1936 ) מצוינת תחנת המשטרה במשכנה החדש ברחוב סנט ג ' ורג ' ( כיום שבטי ישראל . ( 52 על כך ראו שם , בפרק על מאה שערים . 19 לפרטים נוספים על מינוי הרמי " א למוכתר שכונת בית ישראל ראו להלן , נספח , 2 תעודה . 839 וראו תמונה 8 בנספח . 8 20 בתקופת המנדט הטילו השלטונות הבריטיים עונשים קיבוציים על יישוב...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן