1. המינוי למוכתר

[ אדר - ניסן תרצ " ח – פברואר - אפריל 1938 ] [ עמ ' 2 - 1 ] איך נהייתי למוכתר בחודש אדר תרצ " ח , כמדומני שזה היה בפורים , בא גיסי הקצין [ יחיאל ] לאנגר , שאז היה קצין במחנה יהודה עם כוכב אחד . ואמר לי שהיות והמוכתר הקודם המנוח מר יונה הויזדורף 11 באופן רשמי תחום אחריותו של הרמי " א כמוכתר היה שכונת בית ישראל ובנותיה . במסגרת זו הוא העניק תעודות בנושאים מגוונים לתושבי האזור ועמד בקשר עם מוכתרי השכונות הסמוכות . מעיון בתעודות אנו למדים כי הוא גם סייע לפעמים לתושבים שהתגוררו מחוץ לגבולות תחום אחריותו . 12 לאנגר , יחיאל ( 1977 - 1897 ) נולד בשצ ' וצין שבגליציה ובילדותו קיבל חינוך מסורתי . בראשית מלחמת העולם הראשונה עקרה משפחתו לפראג . משנת 1916 ועד גמר המלחמה שירת לאנגר כקצין בחיל הפרשים האוסטרי . ב 1920 עלה לארץ ישראל ועבד כפועל בניין . הוא שירת במשטרת המנדט בשנים . 1948 - 1921 בשנת 1924 נשא לאנגר לאישה את שושנה לאה בקר ( נפטרה לעולמה ב , ( 1944 אחותה של שרה אלפרט , אשת הרמי " א . בשנת 1958 נישא יחיאל לאנגר בשנית לרות נוימן . ב 1926 הוא התמנה לקצין במשטרת מאה שערים בירושלים ( ראו תמונ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן