ציוני דרך בתולדות משפחת אלפרט

תקצ " ג ( : ( 1833 הולדתו של ר ' שמואל אלפרט ( סבו של משה אלפרט ) בסלונים . תרכ " ד ( : ( 1864 הולדתו של ר ' יצחק דב ( בער ) ב " ר שמואל אלפרט במינסק . תרכ " ט ( : ( 1869 עלייתם של שמואל אלפרט ומשפחתו לארץ – ישראל והתיישבותם בעיר העתיקה בירושלים . תרמ " ו ( : ( 1886 בניית ביתו של ר ' שמואל אלפרט בתוך שכונת בתי ויטנברג ( רחוב חיי אדם . ( 28 תרמ " ח ( : ( 1888 נישואיו של ר ' יצחק דב אלפרט לאשתו הראשונה רחל . תרנ " ד ( : ( 1894 פטירתה של רחל , אשתו הראשונה של ר ' יצחק דב אלפרט . תרנ " ד ( : ( 1894 נישואיו של ר ' יצחק דב אלפרט לאשתו השנייה , שיינה שושה לבית פרידמן , מחסידות חב " ד . ח ' תמוז תרנ " ה ( : ( 30 . 6 . 1895 הולדתו של ר ' משה יקותיאל ב " ר יצחק דב אלפרט ( המוכתר ) בעיר העתיקה בירושלים . ב ' דחוה " מ פסח תרנ " ו ( : ( 1896 פטירתו של ר ' שמואל אלפרט וקבורתו בהר הזיתים . תרס " ב ( : ( 1902 הולדתו של ר ' שמעון לייב ב " ר יצחק דב אלפרט . כ " ו מרחשוון תרס " ט ( : ( 20 . 11 . 1908 פטירתה של שיינה שושה , אשתו השנייה של ר ' יצחק דב אלפרט . תר " ע ( : ( 1910 נסיעתו של ר ' יצחק דב אלפרט ל...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן