לדמותו של המוכתר

ר ' משה יקותיאל אלפרט ( הרמי " א ) נולד בשנת תרנ " ה ( 1895 ) בשכונת בתי מחסה בעיר העתיקה בירושלים להוריו ר ' יצחק דב ושיינה שושה . בשנת תרכ " ט ( 1869 ) עלה לארץ ישראל סבו של הרמי " א , ר ' שמואל אלפרט , והתיישב בירושלים יחד עם עם אשתו צ ' רנא , בנו , ר ' יצחק דב , ובתו דוושע . מצד אמו השתייך הרמי " א לחסידי חב " ד ( בני משפחת שמעון לייב פרידמן היו חסידים נלהבים ומסורים ) . הרמי " א היה נאמן לשיטת הגר " א , על כל המשתמע מכך ( למשל , בעניין קערת המצות ) , אבל הרבה לצטט את הספר " לקוטי תורה" של מייסד תנועת חסידות חב " ד , ר ' שניאור זלמן מלאדי ( האדמו " ר הזקן ) וכינה אותו " הרב " . הרמי " א למד בתלמוד תורה " עץ חיים " בחצרו של ר ' שמואל סלנט ( שאותו העריץ עד 1 פרק זה כתבו יהושפט ומרדכי אלפרט ( בניו של הרמי " א ) ואת ההערות הוסיפו עורכי היומן . 2 לתולדות שכונת בתי מחסה על הר ציון ראו : ברטורא , בתי מחסה ; בן אריה , העיר העתיקה , עמ' . 374 - 371 בכתביו מציין הרמי " א כי נולד בחצר בית המדרש הסמוך לכותל המערבי , ראו נספח . 1 3 אלפרט , יצחק דב ( בער ) ( 1927 - 1864 ) נולד במינסק לשמואל וצ ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן