תוכן העניינים

הקדמה מאת פרופ ' יהושע בן – אריה 3 פתח דבר 7 לדמותו של המוכתר 9 ציוני דרך בתולדות משפחת אלפרט 13 היומן מבוא ליומן 19 . 1 המינוי למוכתר 20 . 2 הרישומים הראשונים ביומן 22 . 3 חסד של אמת 32 . 4 טיפול במצוקות השכונה 36 . 5 חיפושים ומעצרים בשבת 39 . 6 דיונים על מינוי ראש עיריית ירושלים 41 . 7 עזרה סוציאלית בשכונת בית ישראל 45 . 8 עוצר בשכונות היהודיות 47 . 9 מעצרו של דב אלפרט 51 . 10 המתיחות בירושלים גוברת 56 . 11 משטר צבאי ( מבצע " היפו " ) 63 . 12 הרוגי המלכות 78 . 13 פרוץ מלחמת העצמאות 89 . 14 התעצמות הקרבות ונטישת השכונות היהודיות בצפון ירושלים 109 . 15 ההכרזה על הקמת מדינת ישראל 138 . 16 הפסקת אש 169 . 17 יום הבחירות הראשונות במדינת ישראל 173 . 18 שיבה הביתה 175 . 19 חילופי שבויים והסכם שביתת הנשק 177 . 20 ביקור בהר ציון ובקבר דוד המלך 184 . 21 שנה להכרזת המדינה 192 . 22 פגישה עם מנחם בגין 197 . 23 ל ” ג בעומר ושיקום בית ישראל 200 . 24 חג שבועות והתנגשויות הצבא עם נטורי קרתא 205 . 25 החיים בירושלים המחולקת תחת ריבונות ירדנית וישראלית 212 . 26 התמרמרות בקרב יהודי ירושלים נוכח התכנית לבי...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן