יומנו של מוכתר בירושלים

קורות שכונת בית ישראל וסביבתה בכתביו של ר ' משה יקותיאל אלפרט ( תרצ " ח - תשי " ב , 1952 - 1938 ) בעריכת פינחס אלפרט ודותן גורן הוצאת אוניברסיטת בר -אילן יומנו של מוכתר בירושלים קורות שכונת בית ישראל וסביבתה בכתביו של ר ' משה יקותיאל אלפרט ( תרצ " ח - תשי " ב — 1952 - 1938 ) יומנו של מוכתר בירושלים קורות שכונת בית ישראל וסביבתה בכתביו של ר ' משה יקותיאל אלפרט ( תרצ " ח - תשי " ב — 1952 - 1938 ) בעריכת פינחס אלפרט דותן גורן הוצאת אוניברסיטת בר אילן , רמת גן חברי הוועדה האקדמית להוצאת ספרים : פרופ ' יוסי כץ – יו " ר , פרופ ' אריאל בנדור , פרופ ' חיים גזיאל , פרופ ' הלל ויס , פרופ ' מיכאל לסקר , פרופ ' לייב מוסקוביץ , פרופ ' שמואל סנדלר , פרופ ' רוזלין קורן , פרופ ' משה רוסמן , פרופ ' דב שוורץ  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן