מפתח

מ " ח = מועד קטן חגיגה רה " ש = ראש השנה שבת מ = מבוא ( המבוא למשנה בכרך שבת א ) ת " מ = תענית מגילה אותיות עבריות = הפניה לתמונות הצבעוניות שבכל כרך א א ' ריינה - עירובין 272 אב בית הדין - ת " מ 56 7 אב טומאה - פסחים , 56 שקלים , 280 , 279 , 265 ביצה 88 אב מלאכה - שבת 585 334 , 259 , 253 אבא יוסי בן חנן - יומא 82 , 6 אבא שאול - שבת , 27 יומא , 96 ביצה 159 אבוה דשמואל - שבת 242 אבוס - שבת , 492 , 491 , 488 עירובין , 72 ביצה 197 ואילך אבוקה ( לאיתות ) - רה " ש 340 אבטינס - יומא 138 , 103 , 92 , 52 , 43 אבי אבות הטומאה - פסחים , 56 שקלים 280 אבל ( מקום ) - עירובין 272 אבל - עירובין , 250 , 249 יומא , 17 מ " ח , 113 , 12 , 7 ז , , 415 ראו גם סעודת אבלים ; הספד אבל ( ברכה ) - מ " ח 118 אבל ( סעודה ) - מ " ח 116 אבן - שבת 497 , 349 , 348 , 244 ואילך , עירובין , 312 מ " ח , 80 ראו גם כלי אבן אבן הטועים - ת " מ 118 אבן השתיה - יומא 175 ואילך , 181 אבן מיל - שקלים 53 אבנט - שבת , 324 עירובין , 359 יומא 260 אבני המקדש - יומא 106 אבנים ( סיתות וחציבה ) - שקלים 267 , 266 אבר קטן - שבת 279 אבריקים...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

מכללת ליפשיץ