איור מס’ :59 כתובת כפר חנניה. נברשת ועליה כתובת שחלקה מאגית. מתוך נוה, י’, תשל”ח, על פסיפס ואבן, תל אביב, עמ’ .34