איור מס’ 58-58א: קערות השבעה שנמצאו בבבל. מתוך אוסף ש’ מוסאיוף ובאדיבותו, צילם ע’ פטנקין.