נספח ב חכמים בסוד שיח ובשיח עם סוד

משנת חגיגה מתארת את לימוד הסוד בפשטות כאחד מענפי הלימוד בבית המדרש . עם זאת , בין השיטים אנו שומעים הסתייגות מהלימוד . הרי אם הרב אינו מלמד את התורה , כיצד ידעו אותה תלמידיו ? הרי ספרות סוד טרם נכתבה . יתר על כן , אם רבי אלעזר בן ערך אינו ראוי ללמוד את סדרי מרכבה , מי הם מעבירי השושלת והמסורת ? ומהיכן שאב רבי אלעזר את תורתו ? יתר על כן , בספרות חז " ל יש לא מעט דיונים הנכללים בתחום תורת הסוד , ואף דיונים במעשה מרכבה . על כן אי אפשר לקבל את משנתנו כסיכום כולל בדבר יחסם של חכמים , או של החברה היהודית , לתורת הסוד . הסיפור על רבן יוחנן בן זכאי ורבי אלעזר בן ערך בתוספתא מעיד על מתח סמוי בין חכמים ותורת הסוד , וליתר דיוק בין חכמים לבעלי הסוד . במתח זה נעסוק להלן . בספרות חז " ל יש לא מעט רמזים לקבוצות חוץ - ממסדיות קרובות כמו החסידים , ורחוקות כמו המינים או הצדוקים . ההבדל בינם לבין אנשי הסוד הוא שמעט מספרותם של אנשי הסוד השתמר , וכך יש בידינו עדות למתח ולשיתוף הפעולה שבין חוגים אלו . מערכת היחסים בין חכמים ובין אנשי הסוד לוטה לא מעט בערפל . לסוד שתי משמעויות , האחת מניחה שבידם רמז , חותם צ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

מכללת ליפשיץ