איור מס’ :56 כלי יבוא מגמלא. בגליל בתקופה זו (שלהי הבית שני) נמצאו כלי יבוא רק ביישובים יהודיים בודדים. מתוך Berlin, L.A., 2006, The Pottery of the Second Temple Period: The Shmarya .Gutmann Excavations, 1976-1989, Jerusalem צילם ד’ שאון ובאדיבות רשות העתיקות