איור מס’ :54 כלי יבוא שנמצאו בגמלא (שלהי ימי הבית השני). ברוב העיירות היהודיות, ביהודה ובגליל, לא נמצאו כלי יבוא. עם זאת, נחשפו כלים בודדים כאלה בעיירות הגדולות (בירות המחוזות) כגון גמלא, טריכיאה וכיוצא באלו. ראו איור .56 צילם ד’ שאון ובאדיבות רשות העתיקות.