איור מס’ :53 כלי יבוא שבהם יובא יין מאיטליה לארמון במצדה. נראה שהורדוס וביתו לא הקפידו על איסור יין נסך ועל טהרת האוכלין. באדיבות החברה לחקירת ארץ ישראל ועתיקותיה.