איור מס’ :52 מפת כלי האבן. מפת כלי האבן היא עדות נוספת, מקבילה למקוואות, לשמירת טהרה בשלהי הבית השני. את המפה הכין י’ אדלר, ותודתנו לו.