איור מס’ :51 מפת המקוואות בארץ. המקוואות הם עדות לשמירת הטהרה ביהודה ובגליל. עם זאת, ניכר שמספר המקוואות בגליל קטן בהרבה מזה שביהודה. את המפה הכין י’ אדלר, ותודתנו לו.