איור מס’ :50 מקוואות במבנה ירושלמי ליד הכותל. צילמה ע’ ספראי.