נספח א טהרה, מקדש, עלייה לרגל וכלכלה

טהרה – עד היכן פרצה טהרה טהרה הייתה נושא דתי מרכזי בעולם הקדום , והיא קשורה בטבורה אל המקדש . טקסים דתיים רבים מאוד בעולם השמי הקדום ובעולם האיגאי מתחילים בטקס של טהרה הנערך בצורה זו או אחרת , בדרך כלל שטיפה של כל הגוף או של הידיים בלבד . ניתן להיטהר גם באש , אך המים נחשבו לאמצעי הטהרה העיקרי . אצל אומות העולם לעתים כל מים מטהרים , ויש מקורות מיוחדים : מעיינות קודש או נהרות שמימיהם מסוגלים לטהרה יותר מכל מקור אחר . הטהרה קשורה לכניסה למקדש או להעלאת הזבח , אך לעתים מצינו טהרה גם לפני טקסים דתיים מחייבים פחות , כגון ריפוי או חתונה . אלא שבדרך כלל גם אלה כרוכים בהקרבת קרבן , וקשה להפריד ולקבוע לשם מה הטהרה . הטהרה היא , אפוא , מרכיב ריטואלי טקסי , לא כן הטומאה . בהלכה היהודית אדם נטמא בדרך כלל כתוצאה ממעשה חולין שאירע לו , ולעתים באשמתו או אף בחטאו . אך בעולם ההלניסטי והפגני אין דרך שניתן להיטמא בה בצורה מוגדרת ועל הטמא אף אין הגבלות מיוחדות , להוציא את הצורך להיטהר לפני הזבח . זו התמונה בכללותה , אם כי מצינו יוצאים מהכלל רבים ואי אפשר לסכם בקצרה תמונה מורכבת כל כך . בהלכה היהודית הטהרה ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

מכללת ליפשיץ