איור מס' 48א: המנורה על שער טיטוס. חכלילי, מנורת הפולחן. בידינו כחמישה ציורים מימי בית שני של מנורת המקדש, כל הציורים שונים זה מזה.