איור מס' :47 כלי חרס הקבוע בקרקעית הבית. כלי חרס כזה מכונה בספרותנו "דות" או "חדות". צולם בחפירות העיר קוס (טרם התפרסמו).