איור מס' :46 ארבעת הזיהויים האפשריים שהוצעו למיקומה של מודיעין.