איור מס' :44 גת ענקית בדרום הר חברון. צילם י' בן יעקב.