איור מס' 43א: המקווה מצפון לבית הכנסת בבית שערים. צילמה א' ממן.