איורים מס' :43-42 מקווה בבית שערים, ליד הבסיליקה. צילמה א' ממן.