איור מס' 41ב: כלי מדידה קטן, מתוך אוסף מוסאיוף ובאדיבותו, צילם ע' פטנקין. על הכלי כתובת ביוונית שטרם פורסמה.