איור מס' 41א: כלי חרס טיפוסי. בית הצביטה הוא המקום שבו מחזיקים את הכלי כאשר אין ידית, כמו במקרה זה. בעקבות ויט, כלי חווה, עמ' .44