איור מס' 40 ב: נטילת ידיים בעולם הרומי. בעקבות: Bianchini, N., 2005, Cibie Sapori .nel Mondo Antico, Firenze