איור מס' :40 נטילת ידיים בעולם הרומי. הנטילה נעשתה מתוך אגן של מים "טהורים" זכים, מי מעיין וכדומה. בעקבות pertoire de reliefs grecsėReinach, S. 1912, R .et romains, Paris, III p. 209 (ראו גם האיור הבא)