איור מס' 39א: טקס קרבן פגאני, חרוט, מוזאון בודרום.