איור מס' :38 הבאת בהמה לקרבן בציורים יווניים. ציור על סרקופג המצוי במוזאון בודרום, תורכיה.