איור מס’ :37 מעלות הר הבית, גרם המדרגות הגדול המוביל לכניסה הדרומית להר הבית. הגרם נחשף בחפירותיו של ב’ מזר ושוחזר מעט. צילמה ד’ ספראי.