רשימת עדי הנוסח

גם במסכת חגיגה השתמשנו באוצר עדי הנוסח שבמכון הש " ס השלם , ותודתנו נתונה למכון ולמנהלו , הרב הוטנר ז " ל , על הסיוע הלבבי . הקיצורים שהנהיג המכון ובהם השתמשנו הם : משנה מל – קמברידג ' 470 . 1 ( לאו ) מנ – דפוס נפולי רנ "ב 124 זו ראיה נוספת לטיעוננו שמשנה א בפרק א אינה עוסקת בחובת עלייה לרגל אלא בחובת הבאת קרבנות לחג . מפ – פרמא 138 מק – כתב יד קופמן , מופיע אצלנו בגוף הטקסט מיל – ליידן 4720 ( תלמוד ירושלמי ) מדק – דפוס קושטא רע "ו מרא – אוקספורד 393 ( עם פירוש הרמב " ם בערבית ) מרש – ששון 72 ( עם פירוש הרמב " ם בערבית ) מרב – ברלין 567 ( עם פירוש הרמב " ם בערבית ) מפי – פינצ ' י , ניו יורק סמינר 934 כ – פריס 328 ( עם פירוש הרמב " ם בערבית ) בבלי א – אוקספורד 366 גט – גיטינגן 3 ל – המוזאון הבריטי 400 מ – מינכן 6 מ – מינכן 95 רא – רומי וטיקן 134 רב – רומי וטיקן 171 דו – דפוס ונציה רפ "א דפ – דפוס פיזארו דס – דפוס ספרד גואדלחרה רמ "ב ג – קטעי גמרא גניזה ( כולל כריכות ) הקטעים מוספרו , והמפתח מצוי בגנזי מכון הש " ס השלם אגדה עי – עין יעקב דפוס ראשון שלוניקי רע "ה פא – פרמא 3010 לא – לונדו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

מכללת ליפשיץ