איור מס' :35 כלי אבן טיפוסי שנמצא בקומרן. כלים אלו שימשו לטהרת יתר, ואנו משערים שעיקר הצורך בהם היה לטהרת הקודש. מתוך אשל, ח', ,2010 קומראן, ירושלים.