איור מס' :33 מקווה כפול בירושלים. בירושלים נמצאו עשרות רבות של מקוואות. צילמה ע' ספראי.