איור מס' :32 תכנית עתרי, כפר קטן בשפלת יהודה שנחפר בחלקו, חפרו ב' זיסו וא' גנור, צילם ב' זיסו ובאדיבותו. בכפר הקטן, רק בחלק שנחפר, נתגלו שישה מקוואות, מספר המקוואות גדול מדי בשביל כפר קטן, ויש להניח שחלק מהמקוואות נחפרו מתוך תקווה שישרתו עולי רגל.