איור מס' 31א: קיר הביטחון בחורבת סוסיא המחבר בין שני מבנים גדולים וסותם את הכניסה ליישוב. צילם א' איטלי.