איור מס' :31 המקווה הציבורי בחורבת סוסיא. המקווה קטן ופתוח, והכניסה אליו מסמטה צרה. אנו יודעים שהוא ציבורי משום שאיננו במבנה. יתר על כן, הוא נסמך למבנה הביטחוני המגן על היישוב מדרום מזרח. המקווה מצוי מעברו השני של קיר הגנה שנבנה כדי לחסום את המעבר בין שני מבנים (איור 31א). צילם א' איטלי.