איור מס' :30 המקווה באלון שבות. מקווה מים ציבורי המצוי סמוך לכביש העולה לירושלים מדרום. חפר ד' עמית, צילם ב' זיסו.