איור מס’ :29 בית מזוזה בחורבת סוסיא. שקע אחד שימש לבריח והשני כנראה כבית מזוזה. צילם א’ איטלי, וראו תמונה .7