איור מס’ 28א: קנון – תמונה של נשים אבלות מצידון, מצויה במוזאון איסטנבול. בעולם הקדום נקשר האבל במיוחד עם נשים.