איור מס’ :27 חליצת כתף. ציור פסיפס מכנסיית צויגמה בסוריה. בעקבות te, P., Les pavementsûDonceel-Vo ologie et liturgie, Louvainécor, archéglises byzantines de Syrie et du Liban; Dé des