איור מס’ :25 שטח 4 במשמר העמק, תעלות פשתן. מתוך ספראי, ז’ ולין, מ’, תשמ”ח, “חפירות וסקרים באזור משמר העמק”, מתקנים אלו מולאו במים ובהם השרו את גבעלי הפשתן. התעלות הניצבות נועדו לאפשר גישה לחבילות הפשתן המושרות. בתוך: מזר, ב’ (עורך), גבע, תל אביב, עמ’ .169