איור מס’ 24ב: גת בדרך מסוסיא לאשתמוע. צילם ז’ ספראי.