איור מס’ :24 גת ליד חורבת בורגין בשפלת יהודה. צילמה ד’ ספראי.