איור מס’ 22א-ב: מפתח מהתקופה הרומית. מתוך אוסף מוסאיוף, צילם ע' פטנקין.