איור מס’ :21 משקוף ופצימין מחורבת אשתמוע בדרום יהודה. המשקוף מקורי והמזוזות התחתונות מקוריות, והן מכונות בספרותנו “פצימין”. שתי אבני המזוזה העליונות הן בשימוש משני ואינן פצימין אלא חלק מהקיר. צילם ב’ זיסו.