איור מס’ :20 צירי דלת מקברות בית שערים. צילם ב’ זיסו.