איור מס’ :19 מעגילה בגת. מתוך פטריך, י’, תשנ”ב, “קוינוביון ולאורה מייסודם של סבאס הקדוש ותלמידיו”, עם וארץ ז-ח, עמ’ .184