איור מס’ :17 כירה. מתוך Ceci, De C., 1854, Piccoli .Bronzi, Museo Nazionale di Napoli, Napoli